agb_tel agb_fax

Privacy

Privacybeleid van JobLeads GmbH

De basis voor effectieve gegevensbescherming is uitgebreide informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens ('gegevensverwerking'). Daarom willen wij u graag informeren over:

 • Wanneer en voor welke acties wij gegevens verwerken;
 • Welke gegevens we verwerken en waarom;
 • Wie de gegevens ontvangt;
 • Welke rechten u heeft vanwege de gegevensverwerking door ons.

Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op het gebruik van persoonsgegevens op onze websites jobleads.at, jobleads.be, jobleads.ca, jobleads.cl, jobleads.co, jobleads.co.in, jobleads.co.uk, jobleads.co.za, jobleads.com, jobleads.com.ar, jobleads.com.br, jobleads.com.ve, jobleads.de, jobleads.es, jobleads.fr, jobleads.hk, jobleads.ie, jobleads.it, jobleads.mx, jobleads.nl, jobleads.nz, jobleads.pe, jobleads.pl, jobleads.pt en jobleads.sg, inclusief hun subpagina's (hierna: 'website'). Als u onze website verlaat via een link of onze pagina op een social-mediaplatform bezoekt, is dit privacybeleid niet meer van kracht.

De overdracht van informatie van of naar deze website is beveiligd met TLS-versleuteling.

U kunt dit privacybeleid permanent en op elk moment opvragen, afdrukken of downloaden via https://www.jobleads.nl/privacy.

I. Contactgegevens

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking van deze website met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is:

JobLeads GmbH
Brandstwiete 4
20457 Hamburg
Telefoonnummer:
E-Mail: service@jobleads.de

Meer informatie vindt u in de bedrijfsgegevens op onze website.

We hebben ook een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Deze kunt u bereiken via: dataprotection@jobleads.com

II. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Voor het gebruik van de website is de verwerking van diverse soorten informatie noodzakelijk. Bovendien is de mate van gegevensverwerking afhankelijk van uw gebruik van de functionaliteiten van de website, bijvoorbeeld als u zich registreert op de vacatureportal, met ons communiceert via het contactformulier of instemt met de verwerking van gegevens.

U bent niet verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover de verstrekking van deze gegevens echter technisch gezien verband houdt met het oproepen van onze website, betekent uw weigering dat u onze website niet kunt bezoeken of gebruiken.

Als bezoeker van onze website bent u niet onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens worden hieronder beschreven.

Verwerkingsgrond Rechtsgrondslagen in de AVG Toelichting
Uitvoering van het contract of uitvoering van precontractuele maatregelen Art. 6, lid 1, onder b) De verwerking vindt slechts plaats voor zover noodzakelijk voor de uitoefening en de nakoming van de uit het contract voortvloeiende rechten en plichten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, wordt de gegevensverwerking door ons slechts in deze mate uitgevoerd.
Gerechtvaardigd belang Art. 6, lid 1, onder f) Er vindt een verwerking plaats, voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben en er geen duidelijke tegenstrijdige overheersende belangen van de betreffende persoon zijn. Het concrete belang wordt in deze privacyverklaring toegelicht in het kader van de verwerkingsvertegenwoordiging.
Toestemming Art. 6, lid 1, onder a) De verwerking vindt plaats als u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de aard en omvang van de gegevensverwerking. U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking die tot nu toe heeft plaatsgevonden.
Wettelijke verplichting Art. 6, lid 1, onder c) Er vindt een verwerking plaats, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van Duitse of Europese wettelijke verplichtingen.

3. Wissen van gegevens en opslagduur

Wij verwijderen uw persoonlijke gegevens zodra de rechtsgrondslagen voor de verwerking ervan niet langer van toepassing zijn. Gedeeltelijk kunnen er echter ook rechtsgrondslagen naast elkaar bestaan of kan er een nieuwe rechtsgrondslag worden toegevoegd als er een vervalt, zoals de verplichting om bepaalde gegevens op te slaan voor het nakomen van een wettelijke bewaarverplichting.

III. Gegevensverwerking voor het gebruik van de website

Om de website aan u te kunnen tonen, is het noodzakelijk om bepaalde informatie te verwerken. Dit gebeurt al wanneer u onze website bezoekt. Daarnaast bieden wij op onze website verschillende functionaliteiten aan die verdere gegevensverwerking vereisen.

1. Logbestanden

Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie over de toegang opgeslagen op onze servers (zogenaamde logbestanden). Uw IP-adres, dat wij beschouwen als persoonlijke gegevens, valt hier ook onder. Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld:

 • Datum en tijd van het bezoek
 • Browsertype/-versie
 • Besturingssysteem/-versie
 • Hoeveelheid opgevraagde gegevens
 • Http-responscode
 • Referrer
 • Opgevraagde URL
 • ProcessID van de webserver

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevens over u. De opslag van logbestanden met inbegrip van uw IP-adres dient het gerechtvaardigde belang van het aanbieden van onze website en het voorkomen van misbruik ervan. Opgeslagen logbestanden worden uiterlijk na 30 dagen verwijderd, tenzij een langere opslagperiode noodzakelijk is, bijvoorbeeld om een aanval op onze website te voorkomen of te onderzoeken.

2. Functionele cookies

Wij gebruiken cookies om de verbinding tot stand te brengen en te onderhouden. Een cookie is een klein tekstbestandje met informatie dat door uw browser wordt verzonden en op uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. U kunt het gebruik van cookies in uw browser controleren en cookies op elk moment zelf verwijderen. Cookies kunnen nodig zijn om een verbinding tot stand te brengen of het gebruik van de website te verbeteren.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door uw browser op de juiste manier in te stellen, maar wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Het gebruik van functionele cookies en de bijbehorende gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang bij een technisch foutloos en comfortabel gebruik van onze website. Functionele cookies worden meestal automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit (sessiecookies), in andere gevallen pas na enige tijd (permanente cookies). De volgende functionele cookies worden op onze website gebruikt:

Cookie Verzamelde gegevens Opslagtermijn Doel
Lokalisations Cookie cityName, countryCode, countryName, currency, latitude, locale, longitude, radiusRangeList (für Suche), radiusUnit (für Suche), regionName, timezoneName, timezoneOffset, version, worldRegion 10 jaar Correcte weergave en verwerking van gelokaliseerde inhoud (taal, eenheden, valuta, enz.)
Known User Cookie UserID (hashed), als de gebruiker een account heeft 10 jaar Herkenning van de gebruiker
ServerID Cookie Bezochte webserver waarop de sessie wordt uitgevoerd Sessie 'Doorsturen' van alle aanvragen naar dezelfde webserver
Session Cookie Sessie-ID Sessie Ontvangst van de sessie, technische werking van de website
Cloudflare cfduid Cookie Cloudflare-ID 1 jaar Gebruik van het Cloudflare Content Delivery Network
JobLeadsUserAutoLogin Cookie UserID (hashed) 1 maand Automatisch inloggen (indien geactiveerd door de gebruiker)

De opslagtermijn van Persistent Cookies wordt bepaald door de aanbieder en kan ook door u worden bekeken in uw browser.

3. Registratie bij JobLeads

Voor het gebruik van de essentiële functies van de website en de vacatureportal is registratie verplicht. De omvang van de te verstrekken gegevens in het kader van deze registratie kan in details verschillen. De verplichte velden zijn duidelijk gemarkeerd. De volgende gegevens moeten altijd worden verstrekt: naam, voornaam, e-mailadres, geslacht en een nader te bepalen wachtwoord. De gegevensverwerking in kwestie heeft zijn wettelijke basis in de noodzaak de gebruikersrelatie aan te gaan en na te komen.

4. Solliciteren via JobLeads

Na een succesvolle registratie kunt u veel extra persoonlijke informatie aan uw profiel toevoegen en documenten zoals uw cv en diploma's uploaden. U verstrekt deze aanvullende informatie geheel vrijwillig. De verwerking van de betreffende gegevens gebeurt op basis van uw toestemming.

Wij gebruiken uw verplichte en vrijwillige aanvullende informatie uitsluitend voor het gebruik van de vacatureportal en zijn functionaliteiten. Dit geldt ook voor gegevens die in de geüploade documenten staan. U kunt de zichtbaarheid van uw gegevens zelf bepalen in de instellingen van uw profiel. Als u uw gegevens doorgeeft in het kader van een sollicitatie of ze publiekelijk zichtbaar maakt in uw profiel, zullen wij ze dienovereenkomstig doorsturen of op een zodanige wijze presenteren dat ze door gebruikers kunnen worden bekeken. Ook headhunters of andere recruiters kunnen toegang krijgen tot uw publiekelijk zichtbare gegevens met het oog op werving. Uw gegevens kunnen niet door derden buiten de vacatureportal worden ingezien.

Als u solliciteert naar een vacature via de sollicitatiefunctie van de portal, sturen wij uw sollicitatiedocumenten naar de betreffende werkgever. In alle andere gevallen worden de gegevens rechtstreeks via een frame verzameld door de werkgever of de dienstverlener die naar werknemers zoekt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is in principe de noodzaak om het contract te kunnen uitvoeren. Als u zelf een sollicitatie indient, is de rechtsgrondslag dat u instemt met de openbaarmaking van uw gegevens door ons.

5. Verwerking van betalingen

Ons betalingsverkeer wordt afgehandeld door PAYONE GmbH, Fraunhoferstraße 2 - 4, 24118 Kiel, Duitsland. Uw betalingsgegevens worden door ons verzameld en aan PAYONE doorgegeven voor verdere verwerking. Dit gebeurt uitsluitend voor de verwerking van de betaling en dus ook op basis van de rechtsgrondslag voor het uitvoeren van het contract. Voor de verwerking van uw gegevens door PAYONE geldt het privacybeleid van PAYONE, dat u kunt vinden op https://www.jobleads.nl/privacy.

6. Contactformulier

U kunt ons te allen tijde een bericht sturen via de verschillende contactformulieren op onze website. De volgende informatie wordt gevraagd: e-mailadres, onderwerp en uw vraag (voor vragen aan ons verkoopteam ook: branche). De gegevens zijn gemarkeerd als verplichte velden. Alle andere gegevens die u in het kader van uw vraag aan ons doorgeeft, ook via het tekstveld of via geüploade documenten in verband met uw vraag, worden vrijwillig ingediend.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het beantwoorden van uw vraag en de bijbehorende communicatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is afhankelijk van de inhoud van uw vraag. In principe geldt hier ons gerechtvaardigde belang bij het aanbieden van de contactfunctie en het antwoord op uw vraag die via deze functie wordt doorgegeven. Indien uw vraag gericht is op het afsluiten van een contract met ons, vindt de verwerking plaats in het kader van deze precontractuele verplichting.

Uw gegevens worden verwijderd zodra uw vraag is verwerkt. Als er een overeenkomst wordt gesloten, kunnen wij de gegevens verder verwerken om de overeenkomst na te komen.

7. E-mailnotificaties / nieuwsbrief

Een van de belangrijkste diensten van de vacatureportal is het onder de aandacht brengen van interessante vacatures. Als u zich inschrijft, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze e-mailberichten en nieuwsbrieven te sturen en u te informeren over geschikte vacatures en diensten die JobLeads aanbiedt. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze meldingen door te klikken op de link onderaan elke nieuwsbrief en in de meldingsinstellingen in het gedeelte 'Mijn gegevens' van uw account. Dit brengt geen extra kosten met zich mee. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is gekoppeld aan de noodzaak de diensten van de vacatureportal te leveren en informatie over ons eigen dienstenpakket aan te bieden, evenals ons legitieme belang om de bestaande gebruikersrelatie te onderhouden en uit te breiden.

8. Google Maps

Op onze website gebruiken we de kaartdienst Google Maps (API) van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ('Google') om onze locatie te tonen.

Wanneer u naar de subpagina gaat waarop de Google Maps-kaart is geïntegreerd, stuurt onze website informatie, waaronder uw IP-adres, naar Google in de VS, waar deze informatie op hun servers wordt opgeslagen. Als u een Google-account heeft en ingelogd bent op het moment dat u onze site bezoekt, wordt de informatie direct gekoppeld aan uw account. Ook zonder gebruikersaccount maakt Google een gebruikersprofiel van u aan. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is.

Onze gegevensoverdracht aan Google is ook gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang om u de kaartfunctie van Google Maps op onze website aan te bieden.

U kunt de toewijzing van de door ons aan uw gebruiksaccount doorgegeven gegevens voorkomen door uit te loggen bij Google voordat u onze website bezoekt. Om gegevensoverdracht naar Google helemaal te voorkomen, moet u de JavaScript-toepassing in uw browser deactiveren. De kaartweergave kan dan niet meer worden gebruikt.

Meer informatie over Google en het gebruik van Google Maps vindt u hier:

9. Sentry

Om onze dienstverlening permanent te verbeteren, analyseren we onze systemen continu op fouten en zwakke punten. We gebruiken hiervoor ook de dienst Sentry van Functional Software, Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, Californië, VS ("Sentry"). Wanneer zich een fout voordoet, wordt informatie verzonden naar Sentry, waaronder over de gebruiker die de fout heeft ondervonden. Gewoonlijk wordt alleen een gebruikers-ID verzonden, maar onder bepaalde omstandigheden kunnen de volgende gegevens ook naar Sentry worden verzonden (deze kunnen ook persoonsgegevens omvatten):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Browsertype/-versie
 • Besturingssysteem(versie)
 • Volume van de opgehaalde gegevens
 • HTTP-responscode
 • Verwijzer
 • Opgeroepen URL
 • ProcessID van de webserver
 • Naam of adres van een gebruiker
 • Invoer van de gebruiker in formulierenvelden
 • Ingestelde taal

De gegevensverwerking vindt plaats vanwege ons rechtmatig belang om problemen en fouten in onze systemen vroegtijdig te herkennen, problemen en fouten in onze systemen te elimineren en daarmee ook de veiligheid van de persoonsgegevens voortdurend te verhogen. Uw gegevens worden gewist zodra deze niet meer nodig zijn om de fout te corrigeren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Sentry is gecertificeerd onder het Privacy Shield zodat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gegarandeerd.

IV. Gebruiksanalyse en tracking

Wij willen de gebruiksvriendelijkheid van deze website en de aantrekkelijkheid van onze diensten verder verbeteren. Daarom verzamelen wij bij een bezoek aan onze website ook gegevens over uw gebruiksgedrag, die wij voor dit doel evalueren. Om deze reden worden op onze website, naast de hierboven getoonde functionele cookies, ook de hieronder getoonde tracking en analytische cookies gebruikt.

1. Google (Universal) Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google. Google gebruikt een cookie om informatie te verzamelen over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) in de VS en slaat deze informatie op. Wij maken uitsluitend gebruik van Google Analytics met een anonimiseringsfunctie, waarmee het IP-adres wordt ingekort voordat het aan Google wordt doorgegeven binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google analyseert de verzamelde informatie en levert ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze website en biedt ons verdere diensten op dit gebied. Het IP-adres dat door uw browser aan Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Naast het blokkeren van alle cookies door uw browser kunt u de verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door het downloaden en installeren van de browserplugin via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Als alternatief voor de browserplugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst informatie van deze site verzamelt. Dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wilt verwijderen, moet u opnieuw op deze link klikken: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over Google Analytics kunt u vinden in het privacybeleid van Google: support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

2. Google AdWords

Onze website maakt gebruik van de advertentietool 'Google AdWords' van Google, inclusief conversietracking. Wij gebruiken deze tool om te bepalen hoe succesvol adverteren voor onze diensten op andere websites is. Hiervoor wordt een conversiecookie geplaatst wanneer u op een van onze advertenties klikt. Dit cookie stelt ons in staat om te herkennen dat u onze website via deze advertentie heeft bereikt. Met behulp van dergelijke gebruiksstatistieken maken we statistieken om de conversie van onze advertenties te evalueren. Wij ontvangen geen persoonlijke informatie over u. Het conversiecookie dat in uw browser is ingesteld, kan niet door andere Google AdWords-klanten worden gebruikt voor hun statistieken.

U kunt tracking voorkomen door het conversietracking-cookie in de instellingen van uw browser te deactiveren.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: http://www.google.de/policies/privacy/

3. Doubleclick

JobLeads maakt ook gebruik van de dienst Doubleclick van Google. Hiervoor wordt een cookie geplaatst en krijgt uw browser een pseudoniem (ID) toegekend. Het cookie bepaalt of en welke advertenties werden weergegeven en op welke advertenties werden geklikt in uw browser. Op deze manier kunnen wij onze advertenties nog beter afstemmen op uw interesses. Aangezien wij de IP-anonimisering van Google op deze website hebben geactiveerd, zal Doubleclick ook uw IP-adres verkorten voordat Google het binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte doorgeeft, en alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden verkort. Google analyseert de verzamelde informatie en levert ons rapporten over de gebruiksactiviteiten op onze website en biedt ons verdere diensten op dit gebied. Het IP-adres dat door uw browser aan Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

Naast de hierboven genoemde algemene manieren om cookies te blokkeren, kunt u ook voorkomen dat Google het Doubleclick-cookie opslaat door een geschikte browserplugin te downloaden. Deze vindt u hier.

4. Facebook-Custom Audience

Wij gebruiken zogenaamde Facebook-pixels op onze websites. Het gaat hier om een webanalysedienst van Facebook. Facebook-pixels zijn onzichtbare grafische bestanden die in onze website zijn ingebouwd. Wanneer u onze website bezoekt, wordt informatie van de pixel opgeslagen in uw browser. Zo kunnen wij zien welke subpagina's u heeft bezocht. Wij delen deze informatie met Facebook om onze advertenties beter af te stemmen op uw interesses en om de effectiviteit van onze advertenties op Facebook te analyseren. Afhankelijk van de manier waarop u onze website gebruikt, zal Facebook u toewijzen aan bepaalde doelgroepen, zogenaamde Custom Audiences. De door het cookie gegenereerde informatie wordt meestal overgebracht naar een Facebook-server in de VS en daar opgeslagen. Ga voor meer informatie over het verzamelen gegevens door de Facebook-pixel naar of https://de-de.facebook.com/about/privacy/ https://business.facebook.com/pixels/tos/

Wij hebben geen controle over de gegevensverwerking door Facebook. Facebook gebruikt gegevens voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en om aanbiedingen te optimaliseren. Het privacybeleid van Facebook is hierop van toepassing. Wij willen u erop wijzen dat het gebruik van een dergelijke trackingprocedure de identificatie van gebruikers via talrijke websites mogelijk maakt. U kunt deze functie uitschakelen in uw Facebook-accountinstellingen, voor alle apparaten die u gebruikt: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Facebook en de gebruiksvoorwaarden.

5. LinkedIn Insight Tag

Op onze website gebruiken we ook de Insight Tag van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten, in Europa vertegenwoordigd door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland ('LinkedIn'). In uw browser wordt een cookie geplaatst om verschillende gegevens te verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website. Uw IP-adres wordt hierbij verzameld en doorgestuurd naar LinkedIn. Als u actief lid bent van LinkedIn, kan er meer informatie uit uw profiel worden toegevoegd.

De gegevens worden eerst op LinkedIn gecodeerd en binnen 7 dagen geanonimiseerd. LinkedIn deelt geen persoonlijke gegevens met ons, maar alleen algemene rapporten over het gebruik van onze website. De gegevens kunnen door LinkedIn ook worden gebruikt voor retargeting. Dit stelt ons in staat om het succes van onze reclamecampagnes in de gaten te houden.

De anonieme gegevens worden na 90 dagen door LinkedIn verwijderd. Als LinkedIn-lid kunt u in uw accountinstellingen voorkomen dat LinkedIn gegevens verwerkt om advertenties weer te geven. U kunt retargeting via LinkedIn deactiveren via de volgende link:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door LinkedIn, gaat u naar het privacybeleid van LinkedIn:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices
en het Cookiebeleid
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

Daarnaast kunt u via verschillende sites in het algemeen bezwaar maken tegen het gebruik van dergelijke cookies, bijv.:

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor analysedoeleinden is ons gerechtvaardigde belang in de statistische evaluatie van uw gebruiksgedrag om onze website en diensten voortdurend te optimaliseren en beter op de markt te brengen.

De verwerking van gegevens om uw gebruik van onze website te analyseren vindt alleen plaats tot op het moment dat u hiertegen bezwaar aantekent.

V. Recht van verzet en vergetelheid

Indien de gegevensverwerking gebaseerd is op uw toestemming of een gerechtvaardigd belang, heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om uw toestemming in te trekken. Uw verzet of herroeping heeft alleen effect in de toekomst. Indien de gebruikte analytische cookies hun eigen technische mogelijkheden voor deactivering hebben, wordt dit beschreven in de bovenstaande uitleg. U kunt te allen tijde contact opnemen met service@jobleads.de. om uw recht van verzet of herroeping uit te oefenen. Als u bezwaar maakt tegen een verwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang, kunnen wij de verwerking desondanks voortzetten als wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, uw rechten en uw vrijheden.

VI. Rechten van betrokkenen

Indien gegevens met betrekking tot uw persoon worden verwerkt, bent u de betrokkene in de zin van artikel 4 lid 1 AVG. Als betrokkene heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen zoals hierboven aangegeven.

Recht van inzage van de betrokkene overeenkomstig artikel 15 AVG

U heeft recht op inzage in de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Het gaat hier om verplichte informatie zoals bedoeld in artikel 15 AVG.

Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 AVG

U heeft het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens en op aanvulling van onjuiste persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing overeenkomstig artikel 17 AVG

U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen indien één van de redenen vermeld in art. 17 AVG van toepassing is, in het bijzonder als er geen rechtsgrondslag meer is voor de verwerking.

Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 AVG

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen indien één van de redenen vermeld in art. 18 AVG van toepassing is, in het bijzonder op uw verzoek in plaats van het verwijderen van de gegevens.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig artikel 20 AVG

U heeft het recht om toegang te eisen tot alle persoonsgegevens die wij over u hebben en deze in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, art. 77 AVG

Op grond van art. 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

VII. Ontvanger van gegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de terbeschikkingstelling van de website en de vacatureportal wordt ook gedeeltelijk uitgevoerd door verwerkers, in het bijzonder de verwerking van betalingen, de hosting van de website, het onderhoud van de IT-systemen, het versturen van e-mails, het beantwoorden van vragen van gebruikers en het gebruik van analyse-instrumenten. Deze worden uitsluitend opgenomen op basis van een verwerkingsovereenkomst overeenkomstig artikel 28, lid 3, AVG.

VIII. Doorgifte van gegevens aan derde landen

De persoonsgegevens die wij in het kader van de website van u verzamelen, worden over het algemeen niet doorgegeven aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bij het gebruik van Google Analytics kan het in de hierboven beschreven uitzonderingsgevallen voorkomen dat uw IP-adres volledig naar Google wordt verzonden en daar wordt ingekort. Wanneer Google Maps wordt gebruikt, wordt ook uw IP-adres verzonden.

Het gebruik van Facebook Custom Audience en de LinkedIn Insight Tag betekent ook dat gegevens naar Facebook in de VS worden overgedragen. Google, Facebook en LinkedIn bevinden zich in de VS en dus in een zogenaamd 'derde land' in de zin van art. 44 AVG.

Alle bedrijven zijn gecertificeerd volgens de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst, die de naleving van een Europees niveau van gegevensbescherming garandeert.

Versie: oktober 2019

Naar omhoog